Transcriptie Tips – Audio opnemen & interviews afnemen

Tips opnemen audio - interviews afnemen
                            Tips opnemen audio – interviews afnemen

Tips voor het afnemen van interviews

Onze kennis met betrekking tot het opnemen en transcriberen van uw audio delen we graag met u! Interviews afnemen is over het algemeen een noodzakelijk onderdeel van kwalitatief onderzoek, maar u kunt uzelf zowel tijd als geld besparen als u de onderstaande tips volgt. Heeft u uw audio reeds opgenomen? Dan is dit wellicht mosterd na de maaltijd. Ook dan helpen  we u echter graag verder: bekijk dan onze tips voor het transcriberen van uw audio!

Interviews afnemen – Tip 1: Kies voor een juiste locatie voor het interview!

Een veelvoorkomend probleem bij het transcriberen van de audio is dat de kwaliteit van de opname abominabel is. Vaak komt dit omdat de locatie niet optimaal is voor het houden van een interview. Wanneer de opname plaatsvindt in een stille en afgesloten ruimte is de kans op ruis minimaal. Hierdoor zijn alle sprekers duidelijk hoorbaar wat het transcript ten goede komt. Wanneer u echter kiest (of door noodzaak niet anders kunt) voor een openbare ruimte, bijvoorbeeld een restaurant – of u neemt het interview in de buitenlucht op, dan zal er veel achtergrondgeluid aanwezig zijn. Dit bemoeilijkt het maken van een goed transcript, omdat u zelf als typist, of professionele transcribenten het bestand meerdere malen zal moeten naluisteren. Voor deze laatste groep is het vooral lastig, aangezien zij niet bij het interview aanwezig zijn geweest. Hierdoor wordt het moeilijker om te interpreteren wat er mogelijk gezegd is. Als gevolg hiervan gaan de kosten voor het uitbesteden van uw transcriptie omhoog.

Dus, voordat u de interviews gaat afnemen: kies voor een goede locatie waar er nagenoeg geen of weinig stoorelementen zijn. Wordt u uitgenodigd op een locatie, probeer dan op tijd aanwezig te zijn. Zodoende kunt u beoordelen of er een ‘ideale’ plek is om het interview af te nemen.

Interviews afnemen – Tip 2: Stel de recorder/telefoon juist in!

U staat op het punt uw eerste interview op te nemen, stel uzelf dan de vraag: “Ligt de recorder / telefoon / etc. op de juiste plek om alles goed op te nemen?” Wat is een juiste plek? Het belangrijkste onderdeel van de opname zijn de antwoorden van de respondent. Deze moeten duidelijk hoorbaar zijn, want dit gebruikt u voor de analyse. Als de recorder meer bij u als interviewer ligt, dan zullen de vragen perfect hoorbaar zijn. De antwoorden – waar het om gaat – zullen echter waarschijnlijk zachter zijn. Hierdoor zal het transcript mogelijk onverstaanbare delen bevatten in de antwoorden en niet in de vragen. Een betere plek is om de recorder in de buurt van de respondent te plaatsen. Dit betekent dat de kans op onverstaanbare delen in de antwoorden aanzienlijk afneemt. Wanneer de typist die uw interview zou transcriberen de door u gestelde vraag onverstaanbaar vindt, dan is het voor u als interviewer en participant gemakkelijk om deze aan te vullen.

Gebruikt u een mobiele telefoon als recorder, vergeet dan niet de vliegmodus aan te zetten. U zult de eerste niet zijn waarbij het interview stopt nadat u een belletje heeft ontvangen. De vliegtuigmodus zorgt ervoor dat u volledig ongestoord en onbezorgd het interview kunt voeren. Conclusie: Probeer de recorder meer bij de respondent te plaatsen dan bij uzelf en let op bij gebruiken van uw telefoon op de vliegtuigstand.

Interviews afnemen – Tip 3: Geef een korte introductie van de respondenten!

Over het algemeen wordt ‘smalltalk’ in het begin van een gesprek vaak niet opgenomen. Vaak wordt aan het interview begonnen met de vraag “Gaat u akkoord met het feit dat ik dit interview opneem?” Hierna wordt vaak pas de recorder gestart en mist onze typist deze algemene informatie. Onze tip: Begin direct met de ‘akkoord vraag’ en zet de recorder aan voor de introductie van het gesprek.

Tijdens deze intro kunt u het hebben over algemene zaken, maar ook kort de reden van het interview vertellen. De reden voor het interview is vaak voor u als interviewer en respondent bekend, maar een externe transcribent is volledig blanco. Deze moet het doen met de informatie die hij/zij hoort. Door deze korte intro kunnen zij allereerst de stemmen herkennen wie de interviewer is en wie de respondent is. Daarnaast krijgt de typist het onderwerp mee, waardoor mogelijk ‘moeilijkere’ delen van het interview beter te plaatsen zijn. Dit komt uiteindelijk het transcript ten goede en het kost u wellicht 1 minuut van uw interviewtijd. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om het ijs te breken. Het interview kan hierdoor soepeler verlopen. Wat ons betreft twee vliegen in één klap!

Interviews afnemen – Tip 4: Laat de respondent uitspreken tijdens het interview!

Als interviewer wilt u vaak zoveel mogelijk van uw tijd benutten, want de respondent zal waarschijnlijk andere afspraken hebben. Dit betekent dat een goede voorbereiding benodigd is (zie onze pagina met tips interview voorbereiden) met een helder onderwerp en een passende vragenlijst. Wij merken vaak op dat de interviewer tijdens een antwoord van een respondent interrumpeert met ofwel een andere/nieuwe vraag, ofwel met korte “ja / hmhm / nee” etc. Op zich is dit menselijk en niet per se fout, maar dit heeft wel effect op het verwerken van de audio tot een transcript. Hoe gestructureerder het gesprek en hoe minder interrupties, hoe beter de uitwerking. Wij begrijpen dat het tijdens het interview soms het onderbreken moet, maar wees kritisch op de momenten dat u dit doet, want wellicht kan dit heel goed aan het einde van het antwoord van de respondent, ofwel later in het interview wanneer u dit ziet in uw onderwerpenlijst.

Interviews afnemen – Tip 5: Vat de antwoorden samen!

Soms denkt een interviewer het antwoord te begrijpen van de respondent, maar wellicht heeft hij/zij iets anders bedoeld. Wanneer u na een antwoord hetgeen aangegeven door de respondent kort samenvat kunt u direct zien of alles correct geïnterpreteerd is. De respondent kan dan instemmend zijn, ofwel meer duidelijkheid geven als u een verkeerde interpretatie had. Dit resulteert in een beter transcript voor de uiteindelijke analyse. Daarbij geeft het een transcribent – indien u besluit het transcriberen uit te besteden – de mogelijkheid om te beluisteren of er wellicht onverstaanbare delen aangevuld kunnen worden. Ten slotte helpt het om de structuur van het interview aan te houden en hoeft u, zoals in tip 4 staat, de respondent niet te onderbreken om duidelijk te krijgen of uw interpretatie correct is.

Overige transcriptie tips

We helpen u ook graag verder bij het voorbereiden van uw interviews en het uitwerken van uw interviews. Of u nu kiest voor het zelf uitwerken of het uitbesteden van uw transcriptie werkzaamheden, dé TranscriptieSpecialist van Nederland helpt u graag verder! Heeft u vragen? Ons team staat voor u klaar en neem contact op via ons contactformulier.


Wilt u een of meerdere geluidsfragmenten laten uittypen? Dan kunt u deze direct bestellen via onderstaande button.

Heeft u een offerte nodig of andere vragen? Vul ons contactformulier in via deze link en wij nemen z.s.m. contact met u op.

bestel direct

Wij transcriberen o.a. voor:

Transcriptie
uitwerken
afstudeeronderzoek

medische
transcriptie

transcriptie
video

transcriptie
interviews

medische
transcriptie

woordelijke
transcriptie